Paardenhouderij Hoeve De Bartvelden

Bartstraat 32 - 2560 Kessel (Nijlen)

Tel. 03.488.42.45 - gsm 0475.83.74.66 - fax 03.488.15.80

info@paardenhouderij.be

Waarom een stal huren bij de Bartvelden?

Bij Paardenhouderij Hoeve de Bartvelden staat het welzijn van uw paard steeds centraal.

Paarden zijn van nature uit kuddedieren.
Dan is het niet zo moeilijk om te bedenken dat een paard nadelen ondervindt als het alleen staat in een stal.
Minder sociaal contact, minder beweging en ruimte, minder frisse lucht, minder continu foerageergedrag zijn allemaal nadelen voor een paard dat alleen maar op stal staat.
Hierdoor hebben ze een grotere kans op ziekte of abnormaal gedrag.

Paardenhouderij De Bartvelden zet de behoeften van het paard centraal en biedt het daarom onder andere:

Bezoek ons ook op Facebook